Andere organisaties

Elke organisatie krijgt regelmatig te maken met de gevolgen van stress. Te krappe budgetten, meer vraag dan het personeel aan kan en tijdsdruk spelen een factor. Ook kan miscommunicatie een rol spelen. Allemaal bronnen van spanning voor management en andere personeelsleden van ondernemingen.

Niet alleen ervaart het personeel zelf stress, zij worden ook geconfronteerd met cliënten die bol staan van de spanning.

 

Of het nu gaat om niet-commerciële instellingen, arbodiensten, ggz- of overheidsinstellingen, ziekenhuizen of andere zorginstellingen, allemaal krijgen ze te maken met de gevolgen van stress. Dat blijkt onder andere uit het aantal groeiende gevallen van personeel met burn-outs en andere psychische klachten en de toenemende vraag naar hulp als gevolg van stress. De wachtlijsten worden steeds langer en het gebruik van medicijnen neemt toe. Wat zou het fijn zijn als beide partijen, zowel eigen personeel als cliënten, hulp kunnen krijgen.

WilFlow helpt organisaties

WilFlow wil graag organisaties helpen in de strijd tegen de gevolgen van stress. Zowel personeel als cliënten ondersteunen in hun worsteling dingen anders aan te pakken.

De momenten van stress blijven. Echter door anders met momenten van stress om te gaan, ontstaat ruimte voor andere persoonlijke en zakelijke keuzes.  Keuzes die minder stress opleveren. Het draait dus om anders leren omgaan met stress.

Daarnaast is het belangrijk het lichaamsbewustzijn te vergroten. Zodat mensen eerder kunnen reageren op lichaamssignalen en andere uitingen van stress. Fysieke klachten zijn vaak een voorbode zijn van psychische klachten. Sneller signaleren is betekent sneller kunnen ingrijpen.

Ook een beter inzicht in dagplanning en energiebalans is belangrijk.

Hoe helpt WilFlow organisaties?

WilFlow helpt organisaties met behulp van de volgende mogelijkheden:

  • Groepstrainingen gericht op stressreductie
  • Individuele begeleiding waaronder re-integratiebegeleiding en (preventieve) stresscounseling
  • Workshops

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn gericht op stressreductie en bevatten de volgende elementen:

  • (aandachts)oefeningen
  • stresseducatie
  • (zelf)onderzoek

De groepstraining stressreductie bestaat normaal gesproken uit 4 blokken van 1,5 uur. Deze training kan tot op zekere hoogte worden aangepast aan uw wensen. U kunt zelf aan geven op welke thema’s de nadruk ligt.

De groepstraining MBSR (mindfulness) verloopt volgens een vast programma.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan op meerdere manieren worden ingezet:

  • Re-integratiebegeleiding, begeleiding bij uitval als gevolg van stress.
  • Preventief in geval van klachten, als steuntje in de rug, ter voorkoming van uitval.
  • Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van stresshantering.

Workshops

De workshops zijn variabel in tijd. Dit kan variëren van anderhalf uur tot een halve dag. Dit is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Ook hier bestaat de mogelijkheid zelf aan te geven, welke thema’s u graag wilt benadrukken.

 

Kijk verder op deze website voor meer informatie over de diverse mogelijkheden.