Groepstrainingen MBSR/ mindfulness

Deelnemen aan een groepstraining MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)/ mindfulness heeft een aantal voordelen, deelnemers kunnen namelijk:

  • van elkaar leren;
  • met elkaar ervaringen delen;
  • zelf kiezen in hoeverre ze in het punt van de belangstelling willen staan.
De ervaring leert, dat door het delen van ervaringen, deelnemers het besef krijgen dat zij niet de enige zijn met (soortgelijke) problemen. Ervaringen herkennen bij elkaar is al helpend en lucht op. Ook voor een deelnemer die liever niets deelt, is luisteren al waardevol.
 
 
Een groepstraining bestaat uit een stuk stresseducatie, (zelf)onderzoek, (aandachts)oefeningen en concrete tips.

Training MBSR

Elke training Mindful Based Stress Reduction of simpelweg mindfulnesstraining is gericht op het aanleren van de vaardigheid mindfulness of “mindful zijn”.

De mindfulnesstraining is een achtweekse training die al tientallen jaren bestaat. Van deze training is wetenschappelijk aangetoond dat deze helpt bij verschillende problemen, waaronder stressreductie en vermindering van pijnklachten. Tijdens deze training wordt de vaardigheid mindfulness aangeleerd. Het bewust leven, in het hier en nu, zonder oordeel over hoe de dingen zijn. De training draait om oude automatische patronen. Het leren herkennen van deze patronen en het doorbreken daarvan, als ze niet langer behulpzaam zijn. Bovendien speelt compassie een grote rol. De training is opgebouwd uit educatie, (zelf)onderzoek en aandachtsoefeningen.

Deze training is gericht op hoe deelnemers individueel omgaan met hun eigen opgebouwde automatische patronen. Mindfulness gaat als het ware “dieper” dan de stressreductietraining.

De training is opgebouwd uit 8 (doorgaans) wekelijkse sessies van 2,5 uur en een stiltedag.

Inzet en commitment

Om optimaal te profiteren van de aangereikte stof, is het belangrijk dat de deelnemers oefenen. Zodat deelnemers ervaren wat de concrete tips ze opleveren door ze concreet toe te passen.

Na elke sessie krijgen de deelnemers de behandelde theorie zodat ze dit nog eens op hun gemak kunnen nalezen. Tevens krijgen ze wekelijks opdrachten om thuis mee te oefenen.

Zeker als het gaat om het leren van de vaardigheid mindfulness, moet als het ware worden getraind, net zoals je traint bij het sporten om je te bekwamen.

Alleen een training volgen, geeft wel inzichten maar is niet voldoende om daadwerkelijk verschil te ervaren. Tijdens de training worden ‘zaadjes’ geplant. Met behulp van deze training en de thuisbeoefening kunnen deze zaadjes ‘ontkiemen’ en uitgroeien. Om optimaal te profiteren van de training wordt toepassen van de stof aangemoedigd.

Deze trainingen zijn nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin.

iemand op stoel met map in hand

Ik zal, als trainer van WilFlow mijn werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen. Ik zal ondersteuning bieden ten aanzien van de (eigen) beoefening. De deelnemer is echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Het grootste deel van de groei hebben de deelnemers zelf in de hand. Hun eigen inzet en commitment zijn hierin bepalend. Ik kan daar als trainer van WilFlow nooit aansprakelijk voor worden gesteld.​ Het grootste deel van de groei hebben de deelnemers zelf in de hand en kunnen ze positief beïnvloeden door veel te oefenen, tips toe te passen en met een open houding de training in te gaan.