Indivuele begeleiding

WilFlow biedt verschillende mogelijkheden om iemand persoonlijk te begeleiden en anders om te leren gaan met stress.

Welke keuze het meest van toepassing is, hangt af van de situatie en de persoon. De individuele begeleiding kan op meerdere manieren worden ingezet:

  • Stresscounseling als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van stresshantering;
  • Preventieve stresscounseling in geval van klachten, als steuntje in de rug, ter voorkoming van uitval;
  • Re-integratiebegeleiding bij uitval als gevolg van stres;
  • Mindfulnesstraining individueel.

Het kan zijn dat stresscounseling gecombineerd wordt met mindfulnesstechnieken.

 

Individuele begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling

Sommigen kunnen stress prima aan. Anderen helemaal niet. Dit is per persoon verschillend. Iedereen heeft een andere achtergrond, genetische aanleg en verkeerd onder andere omstandigheden. Stresscounseling kan onder andere worden ingezet om te onderzoeken:

  • Hoe iemand nu omgaat met stress;
  • Welke stressoren een stressreactie oproepen;
  • Hoe stress zich uit;
  • Welke overlevingsstrategieën nu worden toegepast;
  • Welke technieken behulpzaam zouden kunnen zijn in de toekomst.

Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor iedereen in de toekomst. Niemand weet wat de toekomst brengt. Persoonlijke ontwikkeling op dit gebied is van onschatbare waarde.

Vooraf wordt gekeken waar het meest behoefte aan is en worden doelen opgesteld. Gesprekken, educatie en oefeningen (zowel thuis als tijdens de sessies) maken onderdeel uit van dit traject.

Preventieve stresscounseling

Stresscounseling is in feite een lichte vorm van kortdurende hulpverlening. Het is geen therapie. Stresscounseling kan preventief worden ingezet in de hoop verdere escalatie van klachten te voorkomen. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van reeds aanwezige klachten en behoeften. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Door middel van gesprekken, oefeningen en waar nodig psycho-educatie wordt gewerkt aan de opgestelde doelen. Het uitvoeren van opdrachten of oefeningen thuis maken ook onderdeel uit van het traject. Stresscounseling kan gaan over werkstress, financiële stress, stress van alle ballen in de lucht moeten houden of een combinatie van diverse soorten stress.

Re-integratiebegeleiding

Als sprake is van re-integratiebegeleiding, is het kwaad als geschied. Iemand is uitgevallen als gevolg van spanningsklachten. Bij re-integratiebegeleiding biedt WilFlow de gedupeerde een steuntje in de rug. Vooral de eerste periode na uitval is steun belangrijk. WilFlow biedt begeleiding om in een rustig tempo een nieuwe levensstijl aan te leren die helpend is. Het tempo verschilt per persoon en hangt tevens af van de ernst van de klachten. Maatwerk is hierbij van groot belang.

Mindfulnesstraining MBSR

Een individuele mindfulnesstraining is niet anders dan een mindfulnesstraining in groepsverband. Het enige verschil is dat deze training aan één individu gegeven wordt. Weliswaar is het niet mogelijk te profiteren van de kennis en inzichten van een groep. Daar staat tegenover dat dieper ingegaan kan worden op de individuele ervaringen, Educatie, oefeningen en (zelf)onderzoek vormen de basis van deze training. Tijdens een individuele mindfulnesstraining is meer tijd automatische patronen te onderzoeken. Voor meer informatie verwijs ik naar de groepstraining mindfulness op deze website. Meer informatie over mindfulness staat op de webste van WilFlow Mindfulness: www.wilflowmindfulness.nl/mindfulness/