Mindfulnesstraining MBSR

Mindfulnesstraining MBSR

De mindfulnesstraining is een achtweekse training. Deze training bestaat al tientallen jaren. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat deze training helpt bij verschillende problemen. Stressreductie is een van de voordelen van een mindfulnesstraining.

Elke mindfulnesstraining is gericht op het aanleren van de vaardigheid mindfulness of ook wel “mindful zijn”. De deelnemer leert de beginselen om bewust te leven, in het hier en nu, zonder oordeel over dat wat de deelnemer ervaart. Deze vaardigheid helpt bij het anders omgaan met stress. Deelnemers krijgen inzicht in oude patronen die niet langer behulpzaam zijn. Tevens leren ze een methode aan om deze patronen te doorzien en andere keuzes te maken.

Centraal in deze training staan:

  • (aandachts)oefeningen
  • stresseducatie
  • (zelf)onderzoek

Daarbij passeren een aantal belangrijke thema’s de revue. Een aantal voorbeelden:

  • grenzen
  • automatische piloot
  • goed voor jezelf zorgen

De mindfulnesstraining bestaat uit 8 (doorgaans wekelijkse) sessies van 2,5 uur en een stiltedag.

De sessies kunnen op uw locatie worden verzorgd.

Inzet en commitment bij het volgen van een mindfulnesstraining

Om de vaardigheid mindfulness, die tijdens de training wordt aangereikt, onder de knie te krijgen is het belangrijk om te oefenen. Mindfulness is dus te leren. Na elke sessie krijgen deelnemers daarom opdrachten mee naar huis om thuis mee te oefenen. De training vraagt inzet en commitment en is dus niet voor iedereen geschikt. Alleen de training volgen is niet genoeg.

Tijdens de training planten we ‘zaadjes’. Het doel is met behulp van de training en thuisbeoefening deze zaadjes te laten ‘ontkiemen’. Het is aan te raden ook na de training te blijven oefenen zodat deze ‘ontkiemde zaadjes’ kunnen blijven groeien.

Daarom krijgen alle deelnemers een map thuis met daarin de stof die tijdens de training wordt aangeboden. Zodat de stof nog eens nagelezen kan worden. Daarin staan ook de oefeningen voor thuis vermeld.

iemand op stoel met map in hand

De trainer van WilFlow zal haar werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen en ondersteuning bieden ten aanzien van de (eigen) beoefening. De deelnemer is echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. De trainer van WilFlow Mindfulness kan hier nooit aansprakelijk voor worden gesteld.​

Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor de mindfulnesstraining opgenomen in het aanvullende verzekeringspakket. Alleen een mindfulnesstraining verzorgd door een categorie 1 trainer wordt vergoed. Ik ben categorie 1 trainer bij de VMBN. Het is interessant om te onderzoeken of deelnemers via de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor een vergoeding.

 

Meer informatie over mindfulness

Voor meer informatie over mindfulness verwijs ik naar de website van WilFlow Mindfulness. Hieronder de link:

Mindfulness – WilFlow Mindfulness