Ondernemingen

Ondernemingen krijgen regelmatig te maken met de gevolgen van stress. Marges die onder druk staan, personeelstekort, een enorme hoeveelheid werkvoorraad en tijdsdruk spelen een factor. Ook kan miscommunicatie een rol spelen. Allemaal bronnen van spanning voor management en andere personeelsleden van ondernemingen.

 

Dat ondernemingen regelmatig te maken hebben met de gevolgen van stress, blijkt onder andere uit het aantal groeiende gevallen van personeel met burn-outs en andere psychische klachten. De kosten van het ziekteverzuim worden elk jaar hoger. Wat zou het fijn zijn als u hier invloed op kon uitoefenen

 

WilFlow helpt ondernemingen

WilFlow wil graag alle personeelsleden mee laten deinen op de golven van een dynamische werkomgeving.

De momenten van stress blijven. Echter door anders met momenten van stress om te gaan, ontstaat ruimte voor andere persoonlijke en zakelijke keuzes.  Keuzes die minder stress opleveren. Het draait dus om anders leren omgaan met stress.

Daarnaast is het belangrijk het bewustzijn van uw personeelsleden te vergroten. Zodat uw personeel eerder kan reageren op lichaamssignalen en andere uitingen van stress. Fysieke klachten zijn vaak een voorbode zijn van psychische klachten. Sneller signaleren is betekent sneller kunnen ingrijpen.

Ook een beter inzicht in dagplanning en energiebalans is belangrijk.

 

Hoe helpt WilFlow ondernemingen?

WilFlow helpt ondernemers met behulp van de volgende mogelijkheden:

  • Groepstrainingen gericht op stressreductie
  • Individuele begeleiding waaronder re-integratiebegeleiding en (preventieve) stresscounseling
  • Workshops

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn gericht op stressreductie en bevatten de volgende elementen:

  • (aandachts)oefeningen
  • stresseducatie
  • (zelf)onderzoek

De groepstraining stressreductie bestaat normaal gesproken uit 4 blokken van 1,5 uur. Deze training kan tot op zekere hoogte worden aangepast aan uw wensen. U kunt zelf aan geven op welke thema’s de nadruk ligt.

De groepstraining MBSR (mindfulness) verloopt volgens een vast programma.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan op meerdere manieren worden ingezet:

  • Re-integratiebegeleiding, begeleiding bij uitval als gevolg van stress.
  • Preventief in geval van klachten, als steuntje in de rug, ter voorkoming van uitval.
  • Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van stresshantering.

Workshops

De workshops zijn variabel in tijd. Dit kan variëren van anderhalf uur tot een halve dag. Dit is afhankelijk van uw wensen. Ook hier bestaat de mogelijkheid zelf aan te geven, welke thema’s u graag wilt benadrukken.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het aanbieden van mogelijkheden tot stressreductie en stresspreventie als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is zeker het overwegen waard. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term de laatste jaren steeds meer populairder is geworden. Ondernemingen willen iets betekenen voor de wereld om zich heen.

Waarom zou u als onderdeel van  maatschappelijk verantwoord ondernemen geen mogelijkheden aanbieden voor stressreductie?

Tenslotte valt onder maatschappelijk verantwoord ondernemen ook zorgen voor uw eigen organisatie en voor uw eigen personeel.

U maakt dan weliswaar kosten voor stressreductietrainingen, maar deze verdienen zich terug in het terugdringen van ziektekosten, personeel dat beter in zijn vel zit, beter presteert en beter om leert gaan met stress. De directe omgeving van het personeel heeft daar ook weer baat bij. Kortom: Een win-win-win situatie.

Kijk verder op deze website voor meer informatie over de diverse mogelijkheden.