Onderwijsinstellingen

Steeds meer onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met jongeren die last hebben van overspannenheidsklachten, burn-out of andere psychische problemen. Steeds meer scholieren en studenten ervaren stress. Tegelijkertijd is ook te zien dat zij op steeds jongere leeftijd geconfronteerd worden met deze klachten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling.

Scholieren en studenten ervaren een hoge studiebelasting. De maatschappij vraagt steeds meer van jongeren. Daarnaast hebben een hoop jongeren ook een baan. Willen ze een sociaal leven en worden ze aan steeds meer prikkels bloot gesteld. Ook social media leggen een bepaalde druk op. Eigen verwachtingen, verwachtingen van anderen, persoonlijke ontwikkeling en eigen karaktereigenschappen spelen ook een rol.

Het lijkt alsof scholieren en studenten alleen maar bezig zijn met resultaten en de toekomst. Ze lijken geen oog meer te hebben voor hun eigen emotionele ontwikkeling en de belangrijke balans tussen inspanning en ontspanning. Geen tijd meer voor zichzelf en het nu.

Hand als steuntje in de rug

Een steuntje in de rug

WilFlow wil graag onderwijsinstellingen en jongeren een steuntje in de rug bieden. Onderwijsinstellingen helpen in de strijd tegen stress bij jongeren.

Daarvoor heeft WilFlow de volgende  mogelijkheden om scholieren en studenten te begeleiden:

  • Groepstrainingen stressreductie en mindfulness
  • Individuele begeleiding op gebied van omgaan met stress
  • Workshops stresseducatie en mindfulness

Alles kan op locatie worden gegeven. De tijden zijn flexibel.

Deze mogelijkheden zijn overigens ook in te zetten voor docenten en onderwijsondersteunend personeel.

WilFlow kan helpen een zaadje van  bewustwording te planten. De jongeren weer terug brengen naar de basis: het lichaam. Bewust van lichaam, stress-signalen en andere fysieke klachten. Hoe meer zij weer in contact met hun lichaam komen, hoe eerder zij opmerken dat zij uit balans zijn. Als jongeren bewust zijn van disbalans kunnen zij in actie komen om dit te herstellen. Maar ook concrete tips om dingen anders aan te pakken.

Meebewegen met de golven van de dynamische leeromgeving is het doel. De momenten van stress blijven. Echter door anders met de momenten van het hier-en-nu om te gaan, ontstaat ruimte; ruimte voor andere keuzes.

Zowel de groepstrainingen als de workshops bevatten de volgende elementen:

  • (aandachts)oefeningen
  • stresseducatie
  • (zelf)onderzoek

De groepstrainingen en workshops kunnen worden aangepast de beschikbare tijd in het rooster. Tevens kan aangegeven worden op welke thema’s de nadruk ligt.

Jong geleerd, is oud gedaan

Dat wat de jongeren nu leren, nemen ze voor hun leven mee. Leren omgaan met stress en mindfulness, zouden standaard een plaats moeten krijgen in het onderwijs.

WilFlow is begaan met de jongeren en wil graag scholieren en studenten helpen. Meedenken om een flexibele, passende oplossingen te bedenken, is daar een voorbeeld van. Ook reductie op tarieven is bespreekbaar. WilFlow hoopt door het investeren in jongeren een steentje bij te dragen aan hun ontwikkeling. Jongeren hebben de toekomst, hoe mooi zou het zijn als zij dit bewust en minder stressvol kunnen ervaren.