Re-integratiebegeleiding

Re-integratiebegeleiding is in feite een stresscounselingtraject met het voornaamste doel re-integreren.

Bij re-integratiebegeleiding wordt zowel steun gegeven aan de opdrachtgever als de cliënt (degene die in een zeer vervelende situatie zit en is uitgevallen). WilFlow heeft zich gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding bij uitval als gevolg van stress.

De realiteit

Zodra iemand uitvalt, als gevolg van de soms desastreuse gevolgen van stress, komt deze thuis te zitten. Een gang naar de huisarts volgt. Een eerste advies is rust. Als na een periode van rust, spoedig herstel uitblijft, verwijst de huisarts vaak naar een psycholoog. Een periode van wachten op hulp volgt. Een wachtlijst van een aantal maanden is eerder regel dan uitzondering. Kostbare hersteltijd gaat verloren. Een aantal relatief simpele zaken kunnen helpen bij sneller herstel. Zaken die onbesproken blijven of waarin iemand met spanningsklachten geen begeleiding krijgt, terwijl dit juist zo hard nodig is.

Hand als steuntje in de rug

Een goede manier om te laten weten dat iemand er niet alleen voor staat, is door hulp te bieden in de vorm van re-integratiebegeleiding. De persoon in kwestie voelt zich gezien en krijgt simpele concrete haalbare tips die behulpzaam zijn bij herstel. Re-integratiebegeleiding in de vorm van stresscounseling geeft een steuntje in de rug. Een mooie manier om te voldoen de gezamelijke inspanning tot re-integreren.

Tijdens dit proces, deze periode van hulpverlening, is oog voor zowel de belangen van de opdrachtgever als de cliënt. In goed overleg wordt een plan opgesteld met daarin concrete haalbare stappen om weer te re-integreren. Het is een aanpak op maat, met tijd en ruimte voor dat wat er speelt. WilFlow helpt zoeken naar passende antwoorden zodat de cliënt weer zelfstandig verder kan. Re-integratiebegeleiding is geen therapie of vervanging daarvoor, maar een vorm van kortdurende hulpverlening.

Doel van re-integratiebegeleiding

Het doel van re-integratiebegeleiding is cliënt weer terug krijgen in het reguliere proces. Daarbij is het zeer belangrijk oog voor de problematiek van cliënt te hebben, die gaat re-integreren.  Daarvoor wordt een aantal zaken in kaart gebracht:

  • Wat zijn de klachten?
  • Welke oorzaken liggen hier mogelijk aan ten grondslag?
  • Wat is nodig om weer te herstellen?
  • Zijn eventuele aanpassingen nodig om weer aan de slag te kunnen?

 

 

De procedure bij re-integratiebegeleiding

De eerste stap is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek staan kennismaking en verkenning van de problemen centraal. Dan formuleren we ook de hulpvraag. Tijdens de tweede sessie bepalen we de doelen bij deze hulpvraag. In de sessies daarna gaan we aan de slag met deze doelen. De lengte van het counselingtraject hangt af van de hulpvraag en de doelen. De sessies zijn in principe wekelijks.

Belangrijk bij re-integratie

Samenwerken aan re-integratie kan pas succesvol zijn als sprake is van een vertrouwensband tussen de begeleider en zijn cliënt. Openheid en vertrouwen zijn een van wezenlijk belang en een vereiste. Van mij mag het volgende verwacht worden:

  • een open en respectvolle houding
  • de zorg voor een veilige omgeving
  • een niet oordelende, milde houding
  • vertrouwelijkheid

 

stresscounselor WilFlow