Stresscounseling

Stresscounseling: een vorm van individuele begeleiding met als doel anders omgaan met stress.

“Ik moet zo veel, het is zo druk…

Hoe kan het anders?”

 

“Ik voel me zo gespannen…

Hoe kan ik anders omgaan met stress?”

 

Een paar van de vele vragen waar met de cliënt tijdens stresscounseling aan gewerkt wordt.

 

Wat is stresscounseling?

Stresscouseling is een lichte vorm van kortdurende hulpverlening, maar geen therapie. Het is een steuntje in de rug op het moment dat iemand er zelf niet meer uitkomt. Tijdens counseling wordt gezocht naar passende antwoorden op problemen in een veilige omgeving. Het is een aanpak op maat, met tijd en ruimte voor dat wat er speelt. Eigen inzichten bieden ruimte voor eigen antwoorden op problemen. WilFlow helpt graag zoeken naar passende antwoorden, zodat de cliënt daarna weer zelfstandig verder kan gaan.

 

 

Doel van counseling

Het belangrijkste doel van counseling is het verminderen van “lijden”. Helaas is het leven niet alleen maar leuk. Pijn is daar een onderdeel van. Maar als iemand er zelf niet meer uitkomt en lijdt onder de pijn, dan kan counseling helpen. Counseling helpt bij het onderzoeken van de problematiek en zoeken een andere manier om met een probleem om te gaan. Daarnaast helpt counseling ook (vaak indirect) bij het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe je meer uit je leven kunt halen. Meer levensgeluk, meer zelfvertrouwen en meer doel in het leven zijn belangrijke onderwerpen. Bovendien is er ook oog voor het verwerken van ervaringen. Het uitgangspunt is het zelfoplossend vermogen van de mens. Bij coaching ligt vooral de focus op directe actie op het probleem, het opdoen van succeservaringen en gedragsverandering, zonder oog voor eventueel onderliggende emotionele problematiek.

De eerste stap zetten in counseling

De eerste stap is een intakegesprek. Tijdens dit gesprek staan kennismaking en verkenning van de problemen centraal. Aan het eind van het kennismakingsgesprek nemen we de beslissing of we verder een traject in gaan. Dan formuleren we ook de hulpvraag en zetten we deze in de counseling overeenkomst. Tijdens de tweede sessie bepalen we de doelen bij deze hulpvraag. In de sessies daarna gaan we aan de slag met deze doelen. De lengte van het counselingtraject hangt af van de hulpvraag en de doelen. De sessies zijn in principe wekelijks.

Belangrijk bij counseling

Counseling kan pas succesvol zijn als sprake is van een vertrouwensband tussen de counselor en zijn cliënt. Openheid en vertrouwen zijn een van wezenlijk belang en een vereiste. Van mij mag het volgende verwacht worden:

  • een open en respectvolle houding
  • de zorg voor een veilige omgeving
  • een niet oordelende, milde houding
  • vertrouwelijkheid (je verhaal en je gegevens).

 

stresscounselor WilFlow