Stresseducatie

Stresseducatie als workshop

Tijdens een workshop stresseducatie gaan we onder andere samen kijken naar de volgende onderwerpen:

  • Wat is stress
  • Wat is het doel van stress
  • De invloed van stress op het lichaam
  • Wat kun je concreet doen in geval van stress

Maar ook gaan we samen aan de slag met oefeningen en zelfonderzoek.

De lengte van de workshop stresseducatie varieert in tijd afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Tevens kan een opdrachtgever aangeven op welke thema’s de nadruk ligt.

Het doel van stresseducatie

Het doel van deze stresseducatie is bewustwording van de invloed van stress op het lichaam, de geest en de omgeving. Als stress eerder herkend wordt, kan ook eerder actie worden ondernomen om de gevolgen van stress te beperken.

Vooral voor organisaties kan stresseducatie heel zinvol zijn. Bovendien kan het een stap zijn in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisaties willen iets betekenen voor de wereld om zich heen. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt ook zorgen voor de eigen organisatie, voor het eigen personeel.

We leven in een hectische tijd. Marges staan onder druk. De hoeveelheid werkvoorraad is een zorg. Daarnaast is regelmatig  sprake van tijdsdruk en miscommunicatie. De steeds aanwezige werkdruk kan een bron van spanning zijn voor iedereen binnen een organisatie. Dit blijkt onder andere uit het aantal groeiende gevallen van mensen met burn-outs en andere psychische klachten. De kosten van het ziekteverzuim worden elk jaar hoger.

De eerste stap zetten

Een eerste stap hierin is stresseducatie. WilFlow kan helpen een zaadje van bewustwording te planten. Mensen kunnen zich eerder bewust worden van fysieke klachten. Deze klachten zijn vaak een voorbode van psychische klachten. Ook kunnen andere signalen van stress, dreigende overspannenheid en burn-out eerder worden gesignaleerd. Sneller ingrijpen en andere keuzes maken helpen bij het bevorderen van het herstel.

 

Uiteraard kan WilFlow aanvullende diensten bieden in de vorm van een mindfulnesstraining of individuele begeleiding.