Stressreductietraining

De stressreductietraining is gericht op het leren toepassen van concrete tips om stress in het dagelijks leven te verminderen.

Tijdens deze stressreductietraining krijgen deelnemers meer inzicht in de invloed van stress op hun lichaam, hun geest en hun omgeving. Als deelnemers stress-signalen eerder herkennen, kunnen deelnemers eerder actie ondernemen om de gevolgen van stress te beperken.

In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is stress?
  • De functie van stress
  • De invloed van stress op het lichaam
  • De persoonlijke triggers van stress
  • De invloed van gedachten op stres
  • Grenzen

De training bestaat uit een stuk stresseducatie. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met oefeningen en zelfonderzoek.

De training bestaat uit 6 sessies van bijna 2 uur. Deze training is eventueel uit te breiden met een aan thema’s afhankelijk van de wensen.

Na afloop van een sessie worden hand-outs uitgedeeld met de theorie die behandeld is en met “huiswerk”.

Inzet en commitment

Om optimaal te profiteren van de aangereikte stof, is het belangrijk dat de deelnemers oefenen. Zodat deelnemers ervaren wat de concrete tips ze opleveren door ze concreet toe te passen.

Alleen de training volgen, geeft wel inzichten maar is niet voldoende om daadwerkelijk verschil te ervaren. Tijdens de training worden ‘zaadjes’ geplant. Met behulp van deze training en de thuisbeoefening kunnen deze zaadjes ‘ontkiemen’ en uitgroeien. Om optimaal te profiteren van de training wordt toepassen van de stof aangemoedigd.

Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin.

iemand op stoel met map in hand

De trainer van WilFlow zal haar werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen. Zij zal ondersteuning bieden ten aanzien van de (eigen) beoefening. De deelnemer is echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Het grootste deel van de groei hebben de deelnemers zelf in de hand. Hun eigen inzet en commitment zijn hierin bepalend. De trainer van WilFlow Mindfulness kan hier nooit aansprakelijk voor worden gesteld.​