Trainingen binnen organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die steeds meer wint aan populariteit. Ondernemingen willen iets betekenen voor de wereld om zich heen. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen valt ook zorgen voor de eigen organisatie, voor het eigen personeel.

In de huidige tijd staan marges onder druk, is hoeveelheid werkvoorraad een zorg, is sprake van tijdsdruk en miscommunicatie. De steeds aanwezige werkdruk kan een bron van spanning zijn voor management en overig personeel. Dit blijkt onder andere uit het aantal groeiende gevallen van personeel met burn-outs en andere psychische klachten. De kosten van het ziekteverzuim worden elk jaar hoger. Wat zou het fijn zijn als het anders kon op de werkvloer.

Speciaal voor bedrijven biedt WilFlow:

  • Workshops mindfulness
  • Stresseducatie
  • Mindfulness trainingen

WilFlow kan helpen een zaadje van bewustwording te planten.

Meebewegen met de golven van de dynamische werkomgeving is het doel. De momenten van stress blijven. Echter door anders met de momenten van het hier-en-nu om te gaan, ontstaat ruimte; persoonlijke ruimte maar ook ruimte voor andere zakelijke keuzes.

Werknemers kunnen zich eerder bewust worden van fysieke klachten, die vaak een voorbode zijn van psychische klachten, waardoor zij eerder kunnen werken aan herstel.

Zowel de workshops, stresseducatie en de training bevatten de volgende elementen:

  • (aandachts)oefeningen
  • stresseducatie
  • (zelf)onderzoek

De workshops en stresseducatie zijn variabel in tijd (half dagdeel of meerderedagdelen) afhankelijk van de wensen van een bedrijf. Tevens kan aangegeven worden op welke thema’s de nadruk ligt.

 

De training bestaat uit 8 (doorgaans wekelijkse) sessies van 2 uur.

Tijdens de training passeren naast eerder genoemde elementen tevens een aantal belangrijke thema’s de revue.

Na elke sessie worden opdrachten meegegeven om thuis mee te oefenen. Het is een training; een training om de vaardigheid mindfulness te leren. Dit vraagt inzet en commitment.